30 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

2 مامور پلیس در برخورد بین موتورسیکلت های سرباز زدایی صدمه دیده است

سینگپور دو مامور پلیس در روز شنبه 10 شهریور در مواجهه با دو موتورسیکلت نیروهای انفجاری سرقت، دو خودروی پلیس زخمی شدند. این حادثه همچنین شامل یک ماشین و یک تاکسی در امتداد بزرگراه پانل جزیره چانگی در حدود ساعت 11 صبح رخ داد. این حادثه در حوالی یک ماشین در پشت وسایل نقلیه دو مامور در هر موتور سیکلت سوار شد و همه چهار نفر در جاده به عنوان دوچرخه سوار به هم زدند. ما می خواهیم از نگرانی آنها متشکریم. دو مامور پلیس صدمه نور زد و درمان های سرپایی دریافت نکردند