30 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

پلیس تحقیق می کند که دختر 3 ساله "کبود زخم" را در گوشه ی پیش دبستانی رنج می برد

سینگپور پلیس در پی گزارشی که توسط مادر یک دختر سه ساله که با کبودی دردناک و تورم در گوش او پس از آمدن از مدرسه پیش از موعد یافت شد، تحقیق می کند. خانم کلودیا کوان در پست فیس بوک در روز شنبه 10 مارس نوشت که شوهرش در روز 14 فوریه یک کریستال وحشتناک بر روی دخترش پیدا کرد. وقتی شوهرش دخترم را از مدرسه پیش از مدرسه به خانه برد، متوجه شد که چیزی با روحیه دختر من درست نیست، بنابراین او خود را پارک می کند ماشین را عوض کنید و فقط چیزی را ببینید که خیلی غیر معمول است