5 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

مرد پس از پانچ کردن شیشه جلو اتومبیل مرسدس بنز در سید الوئی جاده به بیمارستان منتقل شد

سینگپور یک مرد 29 ساله در روز سه شنبه 6 مارس به بیمارستان منتقل شد تا از دستش برای از بین بردن شیشه اتومبیل یک خودروی مرسدس بنز سیاه که چندین نفر در آن بودند استفاده شود. پلیس به خبرگزاری کانال نیوز گفت که آنها به یک مورد به طور داوطلبانه به جاده سید الوئی در حدود ساعت 3 صبح باعث ایجاد صدمه شد. این مرد به بیمارستان Tan Tock Seng منتقل شد. آنها گفتند که اخبار کانزاسیا مردی را دید که در ویدیو دیده می شد و دست خود را بر روی شیشه جلو گذاشته بود. مردمی که در رسانه های اجتماعی پخش می شوند، مردی در یک دگرگونی دیده می شود