30 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

مردی که برای وارد کردن غیر قانونی مرجان های سخت از فیلیپین زندانی شده است

سینگپوره یک مرد 39 ساله در روز چهارشنبه 7 مارس به مدت دو ماه زندان محکوم شد و برای انتقال غیرمجاز مرجان های سخت به چنگ یی یونگ مجرم شناخته شد که مجوز مرجان های فیلیپینی را صادر کرده است که به عنوان زیور آلات آکواریوم پلاستیکی اعلام شده است. گونه های ذکر شده تحت کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های باقی مانده از جانور و حیوانات وحشی CITES و مجوز معتبر CITES مورد نیاز برای واردات و یا صادرات آن که چنگ بود او را گرفتار شد پس از مقامات در یک نوک قطع شد گفت: Agri غذایی آمپر دامپزشکی نویسنده