30 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

رهبران سنگاپور پس از تصادف هواپیمای نپال، با هم تسلیت می گویند

رئیس جمهور سینگپور، حلیمه یعقوب و نخست وزیر لی Hsien Loong از رهبران نپال و بنگلادش برای ابراز همدردی خود در روز دوشنبه از سقوط هواپیما در کاتماندو که باعث کشته شدن حداقل 49 نفر شد، هواپیمای خطوط هوایی آمریکایی Bangla Airlines که 71 نفر در آن قرار داشت، پرواز از داکا و سقوط به میدان در نزدیکی فرودگاه نپال در حالی که تلاش برای فرود بیشتر مسافران نپالی یا بنگلادش در نامه ای به همتای بنگلادش محمد عبدالحمید از تاریخ 13 مارس رئیس جمهور حلیمه Yacob رئیس جمهور گفت: او عمیقا غمگین به شنیدن در مورد حادثه از طرف