5 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

برنامه ملک برای خریداران و فروشندگان برای ارزیابی عوامل، نمایش لیست ها راه اندازی شد

SINGAPORE خریداران خانه و فروشندگان اکنون می توانند با عوامل املاک تماس بگیرند و خدمات خود را با استفاده از یک برنامه جدید تلفن همراه به نام RealHome نسخه بتا از برنامه در روز دوشنبه 12 مارس راه اندازی کنند و زمانی که آن را به طور کامل در یک ماه کاربران نیز قادر خواهند بود برای جستجو لیست املاک در زمان واقعی و همچنین نمایش برنامه ها با عواملی که با این واحدها برخورد می کنند برنامه ای که برای دانلود رایگان در فروشگاه Google Play و فروشگاه برنامه اپل به طور رسمی توسط وزیر دفاع دوم دزموند لی به راه انداخت این بخشی است تلاش برای بهبود خدمات معامله