5 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

آتش توسط باتری PMD در Senja HDB واحد؛ 3 نفر از طرفداران هواپیما نجات یافتند

سنگاپور سه نفر پس از یک آتش سوزی در روز شنبه 9 مارس در یک واحد مسکونی در خیابان 636C سندجاده راه اندازی شده توسط یک وسیله نقلیه شخصی منتقل شدند. نیروی دفاعی ارتش شهری سنگاپور، SCDF اعلام کرد سه مسافر از واحد HDB طبقه سوم به Ng Teng بیمارستان فونگ برای استنشاق دود SCDF اضافه شده SCDF در برابر آتش نشانی در ساعت 9 بعد از ظهر پاسخ داد و ورود مجبور از طریق درب جلو انجام شد آتش نشانان یک نردبان در عقب واحد را نجات دادند و سه نفر از طرفداران تهویه مطبوع را نجات داد SCDF واحد در یک فیس بوک پست در شنبه جزئیات th