30 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

گروه نوبل با معامله گروهی از طلبکاران مقابله می کند

SINGAPORE Commodities Merchant Noble Group قرارداد بازسازی را با گروهی از اعتباردهندگان ارشد که دارای 46 درصد بدهی های خود هستند و در حال مذاکره با دیگران است، به اجرا گذاشته است. این شرکت در حال مذاکره با ایالات متحده 3 4 میلیارد دلار بدهی برای مبادله سهام به مدت چند ماه پس از فروش میلیاردها دلار از دارایی که موجب خرابکاری شده و صدها شغل در سه سال گذشته را کاهش داده است، سنگاپور که یکی از بزرگترین معامله گران کالای آسیا است، گفت که مرکز اصلی منافع اصلی خود از هنگ کنگ به بریتانیا