30 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

پلیس به دنبال سوارکار اسکوتر است که گفته می شود زن در Bedok ضربه

سینگپور پلیس به دنبال مردی است که بر این باور است که سوار اسکوتر است که یک زن را در Bedok به شدت مجروح کرده است. درخواست تجدید نظر در روز دوشنبه 12 مارس همراه با یک عکس از یک مرد با پوشیدن یک آبی بالا پلیس گفت که آنها به دنبال یک مورد از وقوع بثورات باعث صدمه شدن این حادثه رخ داد که چهارشنبه گذشته در حدود ساعت 6 بعد از ظهر در بلوک 151 رودخانه Reservoir Bedok گفت: کانال NewsAsia پلیس می فهمد که زن 45 ساله Goh Lay یونگ از او پشت سر گذاشته شد، زمانی که او به بیمارستان عمومی Changi منتقل شد، خانم S